ຊ້າງປ່າລົງມາຫາກີນຢູ່ເຮືອນປະຊາຊົນແລະຖືກຖ່າຍຮູບໄວ້ໄດ້

ຊ້າງປ່າເຂົ້າບ້ານປະຊາຊົນ ລາຍງານຈາກປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 13/1/2020 ໄດ້ມີຊ້າງປ່າເຂົ້າ ບ້ານນາແຊງ ກັບ ບ້ານນາຄະນົງ ເມືອງພີນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ທຳລາຍເຮີອນຊານປະຊາຊົນແລ້ວສວ່ນຫນຶ່ງ ລະວັງແດ່ເດີພີ່ນ້ອງ, ຊ້າງໄດ້ທຳລາຍເຮືອນ, ຮົ້ວສວນ ແລະ ຜົນລະປູກຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ.

ຊ້າງໄດ້ມາຊອກຫາອາຫານໃນສະຖານທີ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຂື້ນຊ້າງເປັນສັດຂະໜາດໃຫຍ່ແລະມີກຳລັງມະຫາສານ ແລະຊ້າງປ່າເປັນສັດທີ່ດຸຮ້າຍ

ສາມາດທຳຮ້າຍຄົນເຮົາໃຫ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໄດ້ ເຮົາທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ປ່າກໍ່ຄວນລະວັງໃນຈຸດນີ້ຢ່າເຜີໃຈເພາະຊ້າງປ່າຈະມາຕອນໃດກໍ່ບໍ່ຮູ້ໃຫ້ພາກັນມີສະຕິລະວັງໂຕແນ່ເດີ້ເປັນຫ່ວງເດີ້