ພໍ່ແມ່ບໍ່ຢາກໄດ້ລູກຜູ່ຍີງເລີຍເອົາລູກສາວແອນ້ອຍໄປຝັງດີນ

ວັນທີ່ 12/11/2020 ລາຍງານເກີດປະຕິຫານຂອງແອນ້ອຍເພດຍິງແລກເກີດທີ່ເກືອບຕາຍ ຫຼັງຖືກນຳມາຝັງຖີ້ມໄວ້ທັ້ງເປັນໃນຟາມ ທີ່ ເມືອງກາຕິມາ ລັດອຸດຕຣາຂັນ ທາງຕອນເໜືອຂອງປະເທດ ອິນເດຍ ແຕ່ດ້ວຍຄວາມໂຊກດີປະຊາຊົນໃນໝູ່ບ້ານນັ້ນຕາດີເບີ່ງເຫັນ

ຂະນະທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ບໍ່ໄກ ເຊີ່ງແນມເຫັນໃບໜ້າ, ແຂນ ແລະ ຂາເບື້ອງຂວາໂຜ່ຂື້ນມາຈາກພື້ນດິນ ລາວຈື່ງໄປແຈ້ງປະຊາຊົນແຖວນັ້ນເຂົາໄປຊ່ວຍເຫຼືອຂື້ນມາຈາກພື້ນດິນທີ່ມີທັງກ້ອນຫີນ, ຮາກໄມ້ ແລະສີ່ງສົກກະປົກ

ແຕ່ໂຊກດີທີ່ແອນ້ອຍຍັງປອດໄພປະຊາຊົນກໍ່ຊ່ວຍກັນເອົາຜ້າມາຫຸ້ມເພື່ອໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເຊັດທຳຄວາມສະອາດ ກ່ອນຈະຮີບນຳໂຕແອນ້ອຍສົ່ງໂຮງໝໍ ການຝັງແອນ້ອຍທັງເປັນເກີດຂື້ນຫຼາຍເທື່ອໃນ ປະເທດອິນເດຍ ໂດຍສະເພາະແອນ້ອຍທີ່ເປັນເພດຍິງ ເນື່ອງຈາກພໍ່ແມ່ບາງຄູ່ບໍ່ຕ້ອງການລູກຊາຍຫຼາຍກວ່າ