ໄຟໄຫມ້ເຮືອນປະຊາຊົນເຫລືອແຕ່ເຄື່ອງຄາຄີງ

ເຫລືອແຕ່ເຄື່ອງຄາຄີງເຫດໄຟໄຫມ້ເຮືອນປະຊາຊົນຢູ່ທີ່ ບ້ານໂພລາດ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໃນວັນທີ່ 14/2/2021ບໍ່ເຫລືອຫຍັງຈັກຢ່າງ ທ່ານໃດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງຂໍໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອເພິ່ນແດ່