ແມ່ຕູ້ມອບຊໍ່ດອກໄມ້ໃຫ້ພໍ່ຕູ້ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈໃນວັນແຫ່ງຄວາມຮັກ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເກັບຕົກ ວັ ນ ວ າ ເ ລັ ນ ທ າ ຍ “ຄວາມຮັກບໍ່ມີວັນ ໝົ ດ ອ າ ຍຸ ” ນຳພາບຄວາມໜ້າຮັກຂອງແມ່ຕູ້ທ່ານໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ນຳຊໍ່ດອກໄມ້ ໄປມອບໃຫ້ກັບພໍ່ເຖົ້າ ທີ່ກຳລັງນອນ ຮັ ກ ສ າ ຢູ່ໂຮງໝໍແຫ່ງໜື່ງ ໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຫັນແລ້ວ ກໍ່ ອົ ມ ຍິ້ມໄປນຳ, ຖືວ່າເປັນພາບທີ່ຫນ້າຮັກຫລາຍ