ຂົວຫັກເນື່ອງຈາກລົດບັນທຸກຂົນເຄື່ອງໜັກເກີນໄປ

ຈະນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງກ້ອງຂົວ ກໍ່ພັດຍັງມີນໍ້າຫຼາຍ ລົດຕິດຄາກັນ ເປັນແຖວ. ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແກ້ໄຂດ່ວນ. ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 15/10/2020 ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຕິດຂັດ ເປັນອໍາມະພາດ, ເອົາອີກແລ້ວ ເກີດເຫດຂົວຫັກ ເປ່ເພ ເນື່ອງຈາກລົດບັນທຸກ ຂົນເຄື່ອງໜັກ ແລ່ນຜ່ານ ຢູ່ເຂດ ຊາຍແດນລະຫວ່າງເມືອງໝື່ນ ແລະ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ