ທີມງານ “ໄຕ໋ບ້ານ” ກຽມເປີດໂຕຊີຣີ “ສະບາຍດີຊຳເໜືອ”

ໄຕ໋ບ້ານກຽມເປີດໂຕຊີຣີ “ສະບາຍດີຊຳເໜືອ” ເຊິ່ງຜູ້ຂຽນບົດ-ກຳກັບ ຄື ທ້າວ ອານຸລັກ ລໍມະນີຈັນ(ອານຸລັກ ໄຕ໋ບ້ານ) ໄດ້ອອກມາໂພສ ແລະ ປະກາດແລ້ວວ່າກ່ຽວກັບເນື້ອໃນໂດຍລວມຂອງເລື່ອງໂດຍຈະເນັ້ນວິຖີຊີວິດ ທຳມະຊາດ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພາສາການປາກເວົ້າຂອງແຂວງຫົວພັນ ເປັນແນວໃດກໍ່ພາກຕິດຕາມໄປພ້ອມໆກັນ