ຈົດໝາຍຮ້ອງທຸກຊ່ວຍແນ່ເກັບຄ່າທາງປາກເຊຫາປາກຊ່ອງ

ກາງເດືອນ ພະຈິກ 2020 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ບອກວ່າ “ຊ່ວຍແນ່. ຕອນນີ້ເດືອດຮ້ອນແຮງກັບເພີ່ນເກັບຄ່າທາງ ປາກເຊ ຫາ ປາກຊ່ອງ ເພາະຂ້າພະເຈົ້າທ່ຽວທຸກວັນເພືອໄປສົ່ງລູກເຂົ້າໂຮງຮຽນຢູ່ປາກເຊເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ໄປຄ້າຂາຍຫຍັງ ແຕ່ ໄດ້ເສຍມື້ 1/30.000 ກີບ ໄປ 15.000 ມາ 15.000 ກີບ ບາງມື້ກະເສຍຮອດ 60.000 ເພາະທ່ຽວ 4 ເທືອ ຕົກຢູ່ເດືອນ 8 ແສນປາຍ ເພາະຢຸດແຕ່ວັນອາທິດທີ່ບໍ່ໄດ້ໄປ . ຂໍຖາມທຸກທາ່ນແນ່ວ່າຕອ້ງເຮັດແນວໃດ

ເພາະພົວພັນໄປຫາຫ້ອງການຫລາຍເທືອແລ້ວ ເພີ່ນກະບອກວ່າຫົວຫນ້າໃຫ້ເກັບແບບນີ້ ໂດຍ ບໍ່ມີນະໂຍບາຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດນີ້ທີ່ຕ້ອງຜ່ານທຸກວັນເລີຍ ທ່ານຄິດວ່າມັນບໍ່ເອົາປຽບໂພດບໍ່ ທາງປະຈຳປີກະເສຍແລ້ວ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າບໍ່ຢາກເສຍຈັກກີບດອກຂໍເພີ່ນເສຍລາຍເດືອນ 300.000 ກີບ/ເດືອນກະຍັງບໍ່ໄດ້ຄຳຕອບ ພະນັກງານກະມີແຕ່ເຮັດຕາມຄຳສັງຫົວຫນ້າວ່າຕ້ອງເກັບ.  ຕອນນີ້ເປັນທຸກແຮງທ່ານເອີຍ ຊ່ວຍແນ່ 🙏🙏🙏🙏”