ການຕາກເຂົ້າໄວ້ແຄມທາງເພາະບໍ່ມີສະຖານທີ່ຕາກພຽງພໍ

ກາງເດືອນ ພະຈັກ 2020 ເອົາມາຕັ້ງຂໍ້ສັງເກດ ແລະຕັ້ງຄໍາຖາມຮ່ວມກັນສໍາລັບເຫດການນີ້ ເມື່ອຜົນຜະລິດເຂົ້າຊາວນາປຽກຝົນ ເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງນໍາເຂົ້າມາຕາກໄວ້ແຄມທາງ ແຕ່ກັບຖືກຜູ້ສັນຈອນເທິງທ້ອງຖະໜົນຂັບລົດຢຽບເຂົ້າທີ່ຕາກໄວ້.

ເຫດການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເກີດຂຶ້ນທີ່ ປະເທດໄທ ແຕ່ຢາກຍົກຂຶ້ນມາໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ໃຊ້ວິຈາລະນະຍານຄິດນໍາກັນ ເພາະວ່າຢູ່ເຂດຊົນນະເຂດ ຫຼື ນອກເມືອງ ໃນລາວເຮົາກໍ່ມີຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ເຮັດແບບນີ້ ເມື່ອເຂົ້າປຽກ ເພາະບໍ່ມີສະຖານທີ່ຕາກພຽງພໍ. ເຫດການຂັບຍລົດຢຽບເຂົ້າທີ່ຕາກໄວ້ແຄມທາງນີ້ແມ່ນຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນສື່ຕິກຕັອກ

ຂອງບັນຊີຜູ້ໃຊ້ຊື່ tonystage28 ເຊິ່ງໄດ້ຂັບລົດຢຽບເຂົ້າເປືອກທີ່ຊາວນານໍາມາຕາກໄວ້ ພ້ອມລະບຸຂໍ້ຄວາມ ຂໍໂທດຫຼາຍໆ ມັນຈໍາເປັນອີຫຼີ. ເມື່ອຄລິບດັ່ງກ່າວຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປ ກໍ່ມີຄົນເຂົ້າມາວິພາກວິຈານກັນຍົກໃຫຍ່ ວ່າໃຜຜິດໃຜຖືກ,

ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍ່ມີຄວາມຄິດເຫັນທີ່ແຕກກຕ່າງກັນອອກໄປ ຂະນະທີ່ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າຄວນມີໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າມາແກ້ໄຂ; ແລ້ວທ່ານເດ ຕໍຄິດແນວໃດກັບເຫດການນີ້, ໃຜຜິດໃຜຖືກ ຫຼື ຄວນເຮັດແນວໃດກັບບັນຫານີ້?