ຮູບແຕ້ມນີ້ຖືກຂາຍມູນຄ່າ 30 ລ້ານເອີໂຣ

ພາບແຕ້ມນີ້ຖືກຂາຍມູນຄ່າ 30 ລ້ານເອີໂຣ ກັບເລື່ອງລາວຄວາມກະຕັນຍູຂອງລູກສາວ ຮູບແຕ້ມນີ້ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ແຕ່ເລື່ອງລາວຂອງມັນແມ່ນໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນປະຫວັດສາດ. ຊາຍສະລາຄົນນີ້ແມ່ນຖືກຕັດສິນປະຫານຊີວິດ ແບບອົດອາຫານຕາຍ ເພາະຜູ່ກ່ຽວໄດ້ກໍ່ເຫດ ລັກເຂົ້າຈີ່ ໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງເຈົ້າຊີວິດ ຫຼຸຍທີ່ 14 ຂອງປະເທດຝຣັ່ງ. ແມ່ຍິງທີ່ອຸ້ມລູກ ແມ່ນລູກສາວຄົນດຽວຂອງຊາຍສະລາຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ໄດ້ຮັບອານຸຍາດໃຫ້ມາຢ້ຽມພໍ່ທຸກມື້ ແຕ່ຫ້າມເອົາອາຫານໃດໆມາໃຫ້ພໍ່ກິນເດັດຂາດ. ເວລາຜ່ານໄປ 4 ເດືອນກວ່າ,

ຊາຍສະລາຍັງລອດຊີວິດ ແລະ ນໍ້າໜັກກໍ່ຍັງບໍ່ລົງແຕ່ຢ່າງໃດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈິ່ງສົງໄສ ແລະ ໄດ້ພາກັນສືບ, ທຸກຄົນຕ່າງພາກັນປະຫຼາດໃຈ ທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ່ເປັນລູກສາວເອົານໍ້ານົມຂອງຕົນໃຫ້ພໍ່ດູດກິນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຫິວໂຫຍ. ທາງຜູ້ພິພາກສາໄດ້ຮັບຮູ້ເລື່ອງລາວຕາມຮັກ ແລະ ເສຍສະຫຼະ ຂອງຜູ່ເປັນລູກສາວ ທີ່ມີຕໍ່ບິດາຂອງລາວ, ຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນປ່ອຍຕົວຊາຍສະລາຄົນດັ່ງກ່າວ. ພາບແຕ້ມແຫ່ງປະຫວັດສາດນີ້ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ ຄວາມມານະອົດທົນເສຍສະຫຼະ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນການດໍາລົງຊີວິດ ທີ່ຜູ່ຊາຍໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພາກັນເບິ່ງຂ້າມ.