ປະເທດລາວມີຜູ້ຖືກສົງໄສຕິດພະຍາດ Covid-19 ຈຳນວນ 78 ຄົນ

ສປປ ລາວ: ຕົວເລກສະສົມການລາຍງານກລະນີສົງໄສ COVID-19 ແຕ່ວັນທີ 24/01/2020 ຈົນຮອດວັນທີ່ 14/3/2020 ມີທັງຫນົດ 78 ກໍລະນີ, ກວດບໍ່ພົບເຊື້ອ 70, ລໍຖ້າຜົນກວດ 08 ແລະ ບໍ່ມີກໍລະນີເສຍຊີວິດ (ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 50 ກໍລະນີ ( ຄົນ ຈີນ 20 ຄົນ , ອາເມລິກາ 01 ຄົນ, ເກົາຫລີ 02 ຄົນ ແລະ ຄົນຍີ່ປຸ່ນ03 ຄົນ); ແຂວງບໍ່ແກ້ວ 8 ກໍລະນີ (ເປັນຄົນລາວ 05 ກໍລະນີ, ຄົນຈີນ 02 ກໍລະນີ ແລະ ຄົນອັງກິດ 01 ຄົນ); ແຂວງຫລວງພະບາງ 03 ກໍລະນີ; ແຂວງຈໍາປາສັກ 05ກໍລະນີ; ແຂວງອຸດົມໄຊ 02; ແຂວງສາລະວັນ ມີແຂວງ 03 ກໍລະນີ; ແຂວງສະຫັວນນະເຂດ 03; ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ01; ແຂວງຫລວງນໍ້າທາ 01 ; ແຂວງຄໍາມວ່ນ 01; ໄຊຍະບູລີ 01 ແລະຍັງອີກຫຼາຍບ່ອນເຂົ້າບໍ່ເຖິງ