ສັບພະຄຸນຂອງໂສມທຳມະຊາດໂສມດາກຈຶງ

ວິທີກິນ
1.) ຕົ້ມກິນ
2.) ດອງໃສ່ເຫຼົ້າຂາວ
3.) ປຸງແຕ່ງໃສ່ອາຫານ (ຕົ້ມໄກ່, ເຂົ້າປຽກ ແລະ ອື່ນໆ)

ສັບພະຄຸນຂອງໂສມລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສັບພະຄຸນຂອງໂສມຢູ່ດ້ານລຸ່ມນີ້:

1. ປິ່ນປົ່ວ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດເບົາຫວານ, ຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມດັນເລືອດສູງ, ຫຼຸດລະດັບນຳ້ຕານໃນເລືອດ, ຫຼຸດໄຂມັນ
2. ສ້າງພູມຕ້ານທານ, ຫລຸດອາການພູມແພ້ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮ່າງກາຍອ່ອນແອ, ເປັນວັດ, ໄອຈາມ ແລະ ຊ່ວຍປ້ອງກັນພະຍາດຕ່າງໆໄດ້ອີກ

3. ດີອາການເຈັບທ້ອງນ້ອຍເຈັບປະຈຳເດືອນສຳລັບແມ່ຍິ
4. ຊ່ວຍຫຼຸດອາການຜິວໜັງແຫ້ງ, ຫ່ຽວແຫ້ງ, ບໍາລຸງຜິວຊ່ວຍໃຫ້ຜິວງາມຫນຸ່ມກວ່າໄວ ແລະ ທັງເປັນຢາອາຍຸວັດທະນາຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາຍຸຢືນ
5. ເປັນຢາສະໝູນໄພບໍາລຸງຂະພາບໃຫ້ແຂງແຮງ, ແກ້ອາການອິດເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ, ນອນບໍ່ຫລັບ

6. ຊ່ວຍບໍາລຸງສະມັດຕະພາບທາງເພດຂອງເພດຊາຍທີ່ເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ແຂງແຮງ
7. ແກ້ອາການໜ້າມືດເປັນລົມ ແລະ ແກ້ອາການເບື່ອອາຫານ
8. ຊ່ວຍແກ້ອາການຫົວໃຈເຕັ້ນຜິດປົກກະຕິ, ຊ່ວຍບໍາລຸງຫົວໃຈ, ຊ່ວຍປ້ອງກັນໂລກຫົວໃຈຂາດເລືອດ, ປ້ອງການເສັ້ນເລືອດອຸດຕັນ ເຮັດເລືອດການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໄດ້ເດີ

ໂສມທຳມະຊາດ (ໂສມດາກຈຶງ) ຈາກແຂວງເຊກອງ ເຊິ່ງເປັນໂສມລາວທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ທຽບເທົ່າໂສມເກົາຫຼີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ໂສມເປັນຢາຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍບຳລຸງໃຫ້ສຸຂະພາບດີ ແກ້ອາການອິດເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍບໍ່ມີແຮງ ນອນບໍ່ຫຼັບ, ຟື້ນຟູສຸຂະພາບທາງເພດຂອງທ່ານຊາຍທີ່ເຊື່ອມໂຊມໃຫ້ແຂງແຮງ, ຊ່ວຍປິ່ນປົ່ວພະຍາດເບົາຫວານ, ຫຼຸດໄຂມັນໃນເລືອດ ແລະ ອື່ນໆ