ຄິວລົດເມສາຍໃຕ້ຈະເລີ່ມເປີດບໍລິການເວລາ 4 ເຊົ້າໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ

ສຳລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ຈະເດີນທາງແມ່ນຂໍຄວາມຮ່ວມມື ຕ້ອງໃສ່ຜ້າປິດປາກທຸກຄົນ, ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ຫລື ມີໄຂ້ ທາງເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງ. ອີງຕາມ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 580 ສະບັບ ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ 2020 ສະຖານີຂົນສົ່ງໂດຍສານສາຍໃຕ້ ຈະໄດ້ເປີດບໍລິການຄືນ ໃນວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2020 ນັບແຕ່ເວລາ 4:00 ເຊົ້າ ເປັນຕົ້ນໄປ. ຄິວລົດເມໂດຍສານສາຍໃຕ້ ຈະເປີດບໍລິການນັບແຕ່ເວລາ 4 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 18 ພຶດສະພານີ້ ພ້ອມໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານໃສ່ຜ້າປິດປາກທຸກຄົນ, ຖ້າທ່ານໃດບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ຫລື ມີໄຂ້ ທາງເຮົາຈະບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງ.