ພໍ່ໂພສຂາຍດິນເພື່ອປີ່ນປົວລູກທີ່ກຳລັງປ່ວຍໜັກ

ວັນທີ 16/7/2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພໍ່ໂພສດ້ວຍຄວາມໜ້າເຫັນໃຈ ທີ່ລູກຕ້ອງມາປ່ວຍໜັກແຕ່ງຂາດເງິນໃນການປີ່ນປົວ ຄວາມຮັກ ຂອງພໍ່ແລະແມ່ ທີ່ມີຕໍ່ກັບລູກ ເຫນືອຄຳບັນຍາຍໄດ້ ຊັບສິນເປັນຂອງນອກກາຍບໍ່ເສຍກະຫາໄຫມ່ໄດ້ ພໍ່ໃຈງາມ ໂພສ ຂາຍດິນເພື່ອນຳເງີນມາປິນປົວທແກ້ວຕາ ດວງໃຈ. ຜູ້ໃດສົນໃຈດິນ ຂອງລາວຕິດຕໍ່ຊ່ວຍເຫລືອກັນໄດ້ ລູກຂອງເຈົ້າຕ້ອງປອດໄພແລະຫາຍດີ