ຝູງຕັກແຕນຍົກທັບຮອດເມືອງຜົ້ງສາລີແລ້ວ

ລາຍງານຂ່າວ ຈາກ ສປ ຈີນ ເກີດການແຜ່ລະບາດຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງຝູງຕັກກະແຕນ ຢູ່ ທາງພາກໃຕ້ ຂອງ ສປ ຈີນ ໃກ້ກັບ ສປປ ລາວ, ທໍາລາຍພືດພັນ ຜົນລະປູກ ແລະ ເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນທີ່ປູກໄວ້ ເສຍຫາຍ ປະມານ 6,324 ຮຕ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເມືອງ Pu’er ແລະ ຝູງຕັກກະແຕນນີ້ ຄາດວ່າ ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ຍາວໄປຈົນເຖິງເດືອນ ກັນຍາ 2020 ປີນີ້, ຕັກແຕນຍົກທັບຮອດເມືອງຜົ້ງສາລີ ແຂວງຜົ້ງສາລີແລ້ວເດີ..​ ອີ່ຕົນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ວັນທີ 15/7/2020 ໄດ້ແຕ່ແນມເບິ່ງ ຫຼາຍແທ້ໆ