ລາວ ຫວຽດນາມ ກໍາປູເຈຍ ໄທ ກຽມຮັບມື້ ພະຍຸເຂດຮ້ອນ”ໂນອຶນ”

ລາວ ຫວຽດນາມ ກໍາປູເຈຍ ໄທ ກຽມຮັບມື້ ພະຍຸເຂດຮ້ອນ ໂນອຶນ ໃນວັນທີ 18-20 ກັນຍາ 2020 ນີ້ ຂໍໃຫ້ປະຊາຊົນ ທຸກຖ້ວນໜ້າ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ຈາກປະກົດການລົມແຮງ ຝົນຕົກໜັກ ນໍ້າຖ້ວມ ດິນເຈື່ອນ ເປັນຕົ້ນ.