ປະຊາຊົນບອກວ່າໄດ້ຂື້ນໄປຫາກິນຢູ່ເທິງພູແລ້ວພົບຫີນສັກສິດ

(ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນ​ ກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ) ວັນທີ 20/8/2020 ມີປະຊາຊົນໄດ້ຂຶ້ນໄປຫາກິນຢູ່ເທິງພູ ໄດ້ພົບຫີນວິເສດ(ເຊິ່ງຫລາຍຄົນເຊື່ອວ່າແມ່ນໄຂ່ພະຍານາກ)​ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ໂຊກລາບແກ່ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແລະ​ ບ້ານໃກ້ຄຽງເປັນຈໍານວນຫລາຍ.​ ປະຈຸບັນຫີນດັ່ງກ່າວເພີ່ນໄດ້ເກັບໄວ້ທີ່ຫ້ອງການບ້ານ ບ້ານຕີ້ວ ເມືອງລະມາມ​ ແຂວງເຊກອງ.