ຫວຽດນາມ ຕ້ອງການຊື້ໄຟຟ້າຈາກລາວ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2021-2025

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍໃນປະເທດຫວຽດນາມ ຍັງຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນປີ 2021 ຈໍານວນ 3,7 ຕື້ kwh, ປີ 2022 ແມ່ນ 10 ຕື້ kwh, ປີ 2023 ແມ່ນ 15 ຕື້ kwh. ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ໃນປີ 2024-2025 ຄື 7 ຕື້ kwh ແລະ 3,5 ຕື້ kwh. ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈໍານວນ 1,5 ຕື້ kwh ຈາກ ກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ລົງທຶນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ນອກນັ້ນ, ເວັບໄຊ vnexpress.net ຂອງຫວຽດນາມລາຍງານວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 43 ຂອງຄະນະກໍມະການຮ່ວມມືທະວິພາຄີລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານຫວຽນດນາມ ປະຈໍາປີ 2021 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5-6 ທັນວາ 2020 ຜ່ານມາ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊັນ 3 ບົດບັນທຶກຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າກັບ ບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບມີ ບົດບັນທຶກພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເຢືອງ, ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ນໍ້າເນີນ 1 ແລະ ນໍ້າເນີນ 3 ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນນໍ້າເປີນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສສ ຫວຽດນາມ ຫຼັງປີ 2024.

ເຊິ່ງການພັດທະນາໂຄງການພະລັງໄຟຟ້ານໍ້າຕົກນໍ້າເຢືອງ ມີກໍາລັງການຜະລິດ 84 MW ແລະ ໂຄງການໂຮງງນໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ມີກໍາລັງການຜະລິດ 300 MW ເປັນໂຄງການຂອງບໍລິສັດພົງຊັບທະວີ ມີແຜນຂາຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ ກຸ່ມບໍລິສັດພະລັງງານໄຟຟ້າຫວຽດນາມ ໃນປີ 2024 ແລະ 2025. ສໍາລັບໂຄງການໄຟຟ້ານໍາຕົ້ກນໍ້າເນີນ 1 ແລະ 3 ແມ່ນບໍລິສັດ ຄົງຊັບພັດທະນາພະລັງງານ (Kong sup Hydro Development Company) ມີກໍາລັງການຜະລິດ 124MW ຄາດກະເນຈະສົ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງປີ 2024-2025.