ຫ້າມກີນປາຢູ່ນ້ຳລີກເມືອງກາສີເພາະນໍ້າເປັນພິດ!

ດັ່ງນັ້ນຈິ່ງແຈ້ງການໃຫ້ທຸກຄົນ ບໍ່ໃຫ້ເອົາປາມາບໍລິໂພກ ເພາະອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍແກ່ສຸຂະພາບ. ໃນວັນທີ່ 17 ກຸມພາ 2020 ທາງຫ້ອງການເມືອງກາສີແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 038/ຫວມ.ກສ ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສ ຢູ່ຕາມລ້ອງນໍ້າລີກ ໃຫ້ລະວັງການບໍລິໂພກປາທີ່ຕາຍ ເພາະນໍ້າເປັນພິດ. ຂ່າວດ່ວນ! ຫ້ອງການເມືອງກາສີ ແຈ້ງຫ້າມ ບໍລິໂພກປາ ນໍ້າລີກ ເພາະນໍ້າເປັນພິດ !