ທ້າທາຍຄວາມເປັນລູກຜູ້ຊາຍຈື່ງ ໃ ຊ້ ປື ນ ກໍ່ ເ ຫ ດ ຄ າ ດ ຕ ະ ກຳ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງອຸດົມໄຊ ກ່ຽວກັບ ເຫດການ ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຢ່າງ ປ່ າ ເ ຖື່ ອ ນ ຢູ່ກາງໄຮ່ ເຂດບ້ານພູສະຫວັນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃນວັນ 13 ກຸມພາ 2021 ດັ່ງນີ້: ຜູ້ກໍ່ເຫດ ທ້າວ ສີພອນ ດີ ຫຼື ບໍ່ຈາລີ ອາຍຸ 41 ປີ ອາຊີບ ເຮັດສວນ ຢູ່ບ້ານພູສະຫວັນ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ. ພາຍຫຼັງກໍ່ເຫດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກັກຕົວຜູ້ກ່ຽວມາດໍາເນີນການສອບສວນ ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ການວ່າ: ໄລຍະຜ່ານມາ, ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງກັບຄອບຄົວ ທ້າວ ສົມເພັດ ຫຼື ຈົງຮິຢາ ອາຍຸ 40 ປີ ຄົນບ້ານດຽວກັນ (ຜູ້ເສຍຊີວິດ) ບໍ່ເຄີຍມີເລື່ອງຜິດຖຽງກັນມາກ່ອນ, ມາຮອດ ໄລຍະເດືອນ 12 ປີ 2020, ທັງສອງຄອບຄົວໄດ້ພາກັນໄປເຮັດໄຮ່ຢູ່ເຂດບ້ານພູສະຫວັນ ເຊິ່ງເປັນດິນທີ່ທາງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ເພື່ອທໍາການປູກຝັງໃນຂະນະທີ່ໄຮ່ຂອງສອງຄອບຄົວນີ້ມີແດນຕິດຈອດກັນ.

ມາຮອດວັນທີ 13 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງເປັນມື້ເກີດເຫດ, ຄອບຄົວຂອງ ທ້າວ ສີພອນ ລີ ໄດ້ຖາງປ່າ ພ້ອມທັງຕັດເອົາໄມ້ນ້ອຍອອກຈາກໄຮ່ ໂດຍຮັກສາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ໄວ້, ແຕ່ວ່າ ທ້າວ ສົມເພັດ ຫຼື ຈົງຮີຢາ ຄົນ ບ້ານດຽວທີ່ເຮັດໄຮ່ຕິດກັນ ໄດ້ເອົາຈັກສະຕິນມາລັກຕັດເອົາຕົ້ນໄມ້ໃຫຍ່ຢູ່ເຂດດິນໄຮ່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ເບື້ອງຕົ້ນ, ທ້າວ ສີພອນ ລີ ໄດ້ກ່າວຫ້າມແລ້ວ ແຕ່ ທ້າວສົມເພັດ ກໍຍັງບໍ່ຢຸດເຊົາ; ຈຶ່ງມີການຜິດຖຽງກັນ ຢ່ າ ງ ແ ຮ ງ ແລະ ທ້າວ ສົມເພັດ ໄດ້ທ້າທາຍກັນວ່າ: “ມີ ປື ນ ແ ກັ ບ ແຕ່ບໍ່ ກ້ າ ຍິ ງ, ຖ້າ ບໍ່ ຍິ ງ ສ ະ ແດງວ່າ ບໍ່ແມ່ນລູກຜູ້ຊາຍ”. ຈາກນັ້ນ, ທ້າວ ສີພອນ ລີ ຈຶ່ງໄດ້ມີແນວຄິດ ຄ ຽ ດ ແ ຄ້ ນ ແລະໃນຂະນະນັ້ນ ຜູ້ກ່ຽວ ມີ ປື ນ ແ ກັ ບ 2 ກ ະ ບ ອ ກ; ຈຶ່ງໄດ້ ເ ອົ າ ປື ນ ແ ກັ ບ ກ ະ ບ ອ ກ ຍາວ ຍິ ງ ໃ ສ່ ຄູ່ ກໍ ລະນີ 1 ບາດ ຖືກບໍລິເວນໃບໜ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ເສຍຊີວິດເທື່ອ. ທັນທີທີ່ໄດ້ຍິນ ມີ ສ ຽ ງ ປື ນ ແ ຕ ກ , ນາງ ເປົ່າວາ (ເມຍຜູ້ເສຍຊີວິດ) ໄດ້ເຂົ້າມາຫ້າມ ແລະ ອຸ້ມເອົາ ທ້າວ ສົມເພັດ ລຸກນັ່ງ. ຈາກນັ້ນ, ທ້າວ ສີພອນ ລີ ຈຶ່ງໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປຫາແລ້ວສັ່ງໃຫ້ທຸກຄົນອອກໜີໄປໃຫ້ໄກ, ຖ້າບໍ່ໜີ ຈ ະ ຍິ ງ ໃ ຫ້ ຕ າ ຍ ໝົດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ້າວ ເຢັງລີ ລູກຊາຍຂອງ ທ້າວ ສີພອນ ລີ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເຫດການ ໄດ້ພະຍາຍາມດຶງເອົາ ນາງ ເປົ່າວາອອກ. ທ້າວ ສີພອນ ລີ ໃຫ້ການວ່າ: “ຕົນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ ໃ ຊ້ ປື ນ ແ ກັ ບ ກ ະ ບ ອ ກ ສັ້ ນ ຍິ ງ ໃ ສ່ ເ ອີ ກ ເ ບື້ ອ ງ ຊ້ າ ຍ [ຂອງ ທ້າວ ສົມເພັດ] ຕື່ມອີກ 1 ບາດ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຄ າ ທີ່ ແລ້ວຂ້ຽວຍ່າງຫນີ. ຈາກນັ້ນ, ທ້າວ ເຢັ້ງລີ ໄດ້ເຂົ້າມາ ຍ າ ດ ປື ນ ແ ກັ ບ ໄ ປ ໄວ້ຢູ່ຖຽງໄຮ່ ກ່ອນທີ່ ຈ ະ ຖື ກ ຈັ ບ ຕົ ວ ເອົາໄວ້”, ການເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໂດຍເຈດຕະນາ ຖືເປັນຄວາມຜິດທາງອາຍາ ຂັ້ ນ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ . ປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງ ພວມສະຫຼຸບສໍານວນຄະດີ ເພື່ອສົ່ງໄອຍາການຟ້ອງສານ ຕັດສິນ. ສ່ວນວ່າການວາງໂທດໃສ່ ທ້າວ ສີພອນ ລີ, ລໍຖ້າເບິ່ງວ່າສານຈະວິນິດໄສຄະດີດັ່ງກ່າວ ແລະ ວາງ ໂທດຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວຄືແນວໃດ ແລະ ການດໍາເນີນຄະດີດັ່ງກ່າວ ດໍາເນີນໄປຕາມຂະບວນການຂອງກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.