ຊ່ວຍຈັບງູເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນເປັນງູສາ

ທີ່ເຂດບ້ານທ່າແຮ່ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນງູຊະນິດບໍ່ມີພິດ ງູສາ

ດັ່ງນັ້ນ ທາງອາສາພວກເຮົາໄດ້ຈັບ ແລ້ວໄປປ່ອຍສູ່ແຫຼ່ງທຳມະຊາດ

ຈັບງູເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນທີ 16/6/2020 ເວລາ 21:00 ນາທີ

ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ໃດ້ຮັບແຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼື່ອຈັບງູເຂົ້າເຮືອນປະຊາຊົນ