ເຕືອນໄພນໍ້າໄຫຼຖ້ວມເຂດບ້ານນາໄຊເມືອງປາກງື່ມ

ລາຍງານວ່າ ປະຈຸບັນ ເກີດເຫດນໍ້າໄຫຼຖ້ວມ ເຂດບ້ານນາໄຊ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໃນຕອນທ່ຽງ ຂອງວັນທີ 15/8/2020 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ຜ່ານບ້ານດັ່ງກ່າວ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ
ແຕ່ປະຈຸບັນນີ້ນ້ຳໄດ້ແຫ້ງລົງແລ້ວແຕ່ລະວັງອາດມີຝົນຕົກລົງມາອີກອາດເຮັດໃຫ້ນ້ຳຖ້ວມໄດ້