ປະຫານຊີິວິດຄາຕະກອນທະວິສເຕີ

ສານ ໂຕກຽວ ຕັດສິນປະຫານຊີວິດທ້າວ Takahiro Shiraishi ອາຍູ 30 ປີ ຊຶ່ງຖືກຂະໜານນາມວ່າ ເປັນຄາດຕະກອນ ‘ທະວິດເຕີ’ ເພາະເຂົາໄດ້ຂ້າຄົນເຖິງ 9 ຄົນ ໂດຍຜ່ານທາງສື່ອອນລາຍ. ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ສານໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 16 ທັນວາ ທ້າວ Takahiro Shiraishi ຍອມຮັບສາລະພາບວ່າ ເຂົາໄດ້ຂ້າ 9 ຄົນ ຊຶ່ງມີອາຍຸແຕ່ 15-26 ປີ, ໃນນັ້ນເປັນຜູ້ຍິງ 8 ຄົນ ໂດຍທຳຄວາມລຶ້ງເຄີຍກັບພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານທາງສື່ ທະວິດເຕີ. ເຂົາໄດ້ຕັດຍ່ອຍຊິ້ນສ່ວນອະໄວຍະວະອອກ ແລ້ວບັນຈຸໃສຖົງເຊື່ອງໄວ້ໃນຫ້ອງທີ່ພັກ ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ.

ບັນດາທະນາຍຄວາມໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ Shiraishi ບໍ່ສົມຄວນຈະຖືກປະຫານຊີວິດ, ຄວນຈະຖືກຈຳຄຸກເທົ່ານັ້ນ ເພາະເຫຍື່ອ ເຫຼົ່ານັ້ນກໍລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມປະສົງ ຢາກຕາຍ, ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຂົາຍອມທີ່ຈະຮັບຄວາມຕາຍ. ທະນາຍຄວາມຄົນໜຶ່ງວິໄສທັດວ່າ “ບໍ່ມີໃຜດອກໃນ 9 ຄົນນັ້ນຈະຍອມຕາຍ ແມ່ນແຕ່ ນຶກຢູ່ໃນໃຈ. ມັນເປັນເລື່ອງທາລຸນຫຼາຍທີ່ຂ້າຄົນອາຍຸໜຸ່ມນ້ອຍເຖິງ 9 ສົບ.

ຄວາມເປັນມະນຸດຂອງພວກເຂົາຖືກຢຽບຢໍ່າທຳລາຍໝົດສິ້ນ”. ທ້າວ Shiraishi ໃຊ້ທະວິດເຕີ ຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບກຸ່ມຄົນທີ່ສະແດງຄວາມປະສົງຢາກຕາຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາກໍວາງແຜນໃຫ້. ອີງຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ Shiraishi ວ່າ ເຂົາຮັດຄໍເຫຍື່ອໃຫ້ຕາຍ, ແລ້ວກໍຕັດຍ່ອຍຊິ້ນສ່ວນອອກ. ເຂົາເລີ່ມເຮັດແບບນີ້ມາແຕ່ເດືອນສິງຫາ ຫາເດືອນຕຸລາ. ນອກຈາກໂທດຂ້າຄົນແລ້ວ Shiraishi ຍັງຖືກກ່າວໂທດທຳສຳເລົາເຫຍື່ອທີ່ເປັນຜູ້ຍິງອີກດ້ວຍ.