ລົດຂື້ນໄປຕິດຢູ່ວົງວຽນແຖວທາດຫຼວງ

ເຫດເກີດທີ່ ວົງວຽນທາດຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 18/2/2020 ເວລາປະມານ​ 4:00 ຕອນເຊົ້າອຸບັດຕິເຫດໃນຄັ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍງານວ່າມີຜູ້ບາດເຈັບ ແຕ່ເບີ່ງສະພາບແລ້ວລົດຄັນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂີ່ມາດ້ວຍຄວາມໄວພໍສົມຄວນ ແລະເຮັດໃຫ້ລົດຄັນດັ່ງກ່າວຕຳເອົາກັບວົງວຽນແລ້ວຂື້ນໄປຄ້າງຢູ່ເທີ່ງວົງວຽນນັ້ນ ສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ຂີ່ລົດກາຍໄປກາຍມາໄດ້ພົບເຫັນວ່າຂື້ນໄປໄດ້ແນວໃດ?? ແນວໃດກໍ່ຕາມກໍ່ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ ທຸກຄົນຄວນມີສະຕິໃນການຂີ່ລົດພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຫຼີກເວັ້ນອາກາດຫຼັບໃນທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໄດ້ແລະເວລາມືນເມົາບໍ່ຄວນຂັບຂີ່ລົດຄວນຫາບ່ອນນອນພັກຜ່ອນສາກ່ອນຊ່ວງເມົາແລ້ວຄ່ອຍກັບເຮືອນກໍ່ໄດ້