ຂາຍຜ້າອັດປາກດັງເຈວລ້າງມືແພງເກີນກຳນົດຈະຖືກດຳເນີນຄະດີ

ວັນທີ 17/3/2020 ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ແຈ້ງການ ບຸກຄົນໃດທີ່ຂາຍ ຜ້າປິດປາກ ດັງ ແລະເຈວລ້າງມືແພງເກີນກຳນົດແມ່ນຈະຖືກດຳເນີນຄະດີອາຍາ ແລະທາງແພ່ງ ຖ້າພົບຂາຍເກີນລາຄາກຳນົດໂທແຈ້ງ: 1510