ແຮງງານລາວທີ່ກັບຈາກໄທບໍ່ມີໃຜຕິດໂຄວິດ-19

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າ “ວັນນີ້ 17 ເມສາ 2020, ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບສະພາບແຮງງານລາວ ທີ່ໄປເຮັດວຽກຕ່າງປະເທດກັບບ້ານຊ່ວງເກີດວິກິດໄວຣັດ COVID-19.”

(1). ມີທັງໝົດຈຳນວນ 113,404 ຄົນ, ໂດຍໄດ້ກັກກັນຮັກສາຕົວພາຍໃນສູນຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານ 68,534 ຄົນ (60.43 %) ແລະ ກັກກັນຮັກສາພາຍໃນເຮືອນຕົນເອັງ ແລະ ມີທາງການຕິດຕາມ 44,870 ຄົນ (39.57 %);

(2). ລັດຖະບານ, ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງ ໄດ້ຈັດສູນຮອງຮັບ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານແພດໝໍຕິດຕາມ ຈຳນວນທັງໝົດ 2,112 ສູນ;

(3). ຜ່ານໄລຍະກັກກັນຕິດຕາມອາການຄົບຕາມຈຳນວນ 14 ວັນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ, ໂດຍໄດ້ປົດປ່ອຍອອກຈາກບັນຊີຕິດຕາມ ຫຼື ປ່ອຍກັບບ້ານມີຈຳນວນທັງໝົດ 58,009 ຄົນ ຫຼື 51.13 %, ເຊີ່ງໄດ້ມີການປ່ອຍອອກສູນ 27,429 ຄົນ ແລະ ລົບລ້າງອອກຈາກບັນຊີການຕິດຕາມພາຍໃນເຮືອນຕົນເອັງ 30,580 ຄົນ;

(4). ສະພາບຕົວເລກຂໍ້ມູນໃນປັດຈຸບັນ:

1. ຍັງມີສູນກັກກັນທັງໝົດ 1,483 ສູນ ຫຼື 70.21 % (ລົດລົງ 629 ສູນ ຫຼື 29.79 %),

2. ຍັງມີຜູ້ຕ້ອງຕິດຕາມອາການໃຫ້ຄົບຈຳນວນ 14 ວັນ ມີຈຳນວນທັງໝົດ 55,403 ຄົນ, ເຊີ່ງຕ້ອງສືບຕໍ່ກັກກັນຕົວພາຍໃນສູນຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຈັດໃຫ້ 41,105 ຄົນ ແລະ ຍັງຕ້ອງຕິດຕາມອາການຢູ່ເຮືອນຕົນເອັງ 14,298 ຄົນ.

ໄລຍະຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ກໍລະນີສົງໄສແຮງງານລາວກັບບ້ານ ມີອາການເປັນໄຂ້ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຕົວຢ່າງເຂົ້າກວດຫາເຊື້ອຈຳນວນທັງໝົດ 119 ກໍລະນີ, ເຊີ່ງຜົນກວດອອກມາເປັນລົບທຸກກໍລະນີ ໝາຍຄວາມວ່າ “ໄດ້ຫຼຸດຄວາມວິຕົກກັງວົນ ແລະ ສົງໄສຂອງສັງຄົມວ່າ:

ແຮງງານລາວຈາກຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາໜື່ງແສນກວ່າຄົນ ຈະເປັນບໍເກີດຜູ້ປ່ວຍ COVID-19 ແລະ ເປັນຜູ້ແຜ່ກະຈາຍລົງສູ່ເຂດທ້ອງຖີ່ນ”.