ຕະຫລາດຂົວດິນຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກແລ້ວ

ເຊິ່ງທາງຄົນຂາຍຈະບໍ່ເອົາສິນຄ້າໃສ່ຖົງຢາງພລາສຕິກໃຫ້.​ ສະນັ້ນ, ໃຜທີ່ຈະໄປຈັບຈ່າຍຢູ່ຕະຫຼາດຂົວດິນ ແມ່ນໃຫ້ກະກຽມຖົງຜ້າ, ກະຕ່າ ເພື່ອໄປໃສ່ສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງການຊື້. ການປ່ຽນແປງນີ້ ເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມບ້ານເຮົາ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກ ມາຮ່ວມປ່ຽນແປງໄປນຳກັນ. ເພຈບຸນສະອາດ Eco Fest ໄດ້ໂພສວ່າ: ທຸກຄົນຮູ້ຫລືຍັງ? ຕະຫລາດໜອງຈັນ (ຕະຫລາດຂົວດິນ) ໄດ້ເລີ່ມຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖົງຢາງປລາສຕິກແລ້ວໃນມື້ນີ້ 18/05/2020 ເປັນຕົ້ນໄປ. ຕະຫລາດຂົວດິນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລີ່ມຢຸດຕິການນຳໃຊ້ຖົງຢາງພລາສຕິກແລ້ວ