ໃນອາຊຽນ ສປປ.ລາວ ໄດ້ອັນດັບ 3 ຄວາມໄວ 4G ໄວທີ່ສຸດ

ອັນດັບ 4 ໄດ້ແກ່ ບຣູໄນ, ອັນດັບ 5 ໄດ້ແກ່ ມຽນມາ, ອັນດັບ 6 ໄດ້ແກ່ ມາເລເຊຍ, ອັນດັບ 7 ໄດ້ແກ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ອັນດັບ 8 ໄດ້ແກ່ ໄທ, ອັນດັບ 9 ຟິລິປິນ ແລະ ອັນດັບ 10 ກໍາປູເຈຍ. ຫນັງສືພິມ VNExpress ຂອງຫວຽດນາມ ລາຍງານ ໃນວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2020 ນີ້ວ່າ ສປປ ລາວ ຢູ່ອັນດັບທີ່ 52 ຂອງໂລກ ຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ

ຜ່ານລະບົບ 4G ໂດຍມີຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດແມ່ນ 17.1 Mbps ແລະ ເປັນອັນດັບ 3 ຂອງຊາດອາຊຽນ ຮອງຈາກ ສິງກະໂປ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ ອັນດັບ 3 ຄວາມໄວໃນການດາວໂຫລດຂໍ້ມູນ 4G ໄວທີ່ສຸດ ໃນຊາດອາຊຽນ ໂດຍອັນດັບຫນຶ່ງ ຕົກໄປເປັນຂອງ ປະເທດ ສິງກະໂປ, ແລະ ອັນດັບສອງ ຕົກໄປເປັນຂອງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ຕາມລໍາດັບ.