ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຕ້ອງດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ

Continue reading ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກໃຫ້ໄຟຟ້າລາວຕ້ອງດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ

ສປປລາວ ຮ່ວມປະຊຸມທາງໄກສະໄໝພິເສດ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19

Continue reading ສປປລາວ ຮ່ວມປະຊຸມທາງໄກສະໄໝພິເສດ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ-ຣັດເຊຍ ວ່າດ້ວຍການຕ້ານການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19