ພະນັກງານສົ່ງອາຫານມອບອາຫານຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ຕູ້ທຸກຍາກ

ທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ອ້າຍບ່າວ ຟູດແພນດາ ສະຫວັນນະເຂດ
ເອົາອໍເດີ້ທີ່ຖືກຍົກເລີກໄປຊ່ອຍພໍ່ເຖົ້າທີທຸກຍາກລາວບໍ່ມີບ່ອນຢູ່
ລາວອາໃສນອນໃນກ້ອງຮົມໄມ້ແຖວໆວົງວຽນໃດໂນເສົາ ນະຄອນສະຫວັນນະເຂດ
ຂໍຊື່ນຊົມເດີ່ບ່າວ ທີ່ເສຍສະຫຼະຈົກເງິນຕົວເອງແທນບໍລິສັດ