ເຫດລົດຕຳກັນແຊງກັນບໍ່ຫວິດ

ການແຊງລົດ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບປະກັນ ເກີດເຫດ ລົດຕຳກັນ ແຊງກັນບໍ່ຫວິດ ໃນວັນທີ 18/09/2020 ເວລາປະມານ 13:30 ຢູ່ທີ່ ຫລັກ 28 ບ້ານຜາສຸກ, ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈຸບັນ ໄດ້ມີການແກ້ໄຂເສັ້ນທາງໃຫ້ ໄປມາໄດ້ ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ