ເຫັນຊາຍພະເນຈອນເລີຍເອົາໄປຢູ່ນຳວ່າຊິຫາວຽກໃຫ້ເພີ່ນເຮັດ

ທ້າຍເດືອນ ຕຸລາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ຕາສົງສານລາວໃນຂະນະທີີຂ້າພະເຈົ້ານັ່ງກີນເຂົ້າຈີ່ປ້າເຕ້ ຢູ່ແຄມທາງຫນ້າຫໍປັດຊູມ,ບັງເອີນ..ເສືອດຕາໄປເຫັນຊາຍຄົນຫນຶ່ງ ຢ່າງກາຍມາເຊິ່ງກຳລັງເດີນທາງມຸ້ງຫນ້າໄປທາງດົງໂດກ. ດູລັກສະນະທ່າທາງແລ້ວ ຜູ້ກ່ຽວອິດເມື່ອຍ ໂຮຍແຮງ ແລະແຕ່ງໂຕມ່ອມແມ່ມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ທັນທີວ່າຄົນໆນີ້ຄົງຈະຫິວຫລາຍ.ຂ້າພະເຈົ້າຈື່ງຮີບຟ້າວກີນເຂົ້າຈີແລະຊື້ໃວ້ 1 ກ່ອນແລ້ວຟ້າວຂີ່ລົດນຳໄປຫາຊາຍຄົນນັ້ນ.. ເມື່ອໄປຮອດຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບີບແກ່ເພື່ອຖາມ ລາວຕົກໃຈແລະຟ້າວຕອບລັກສະນະຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອທັນທີ,ຜ່ານການສອບຖາມ..ລາວທັງຕອບທັງຮ້ອງໃຫ້ວ່າ: ຫາມາຮອດວຽງຄືນນີ້ນ້ອງຊາຍນັດມາເຮັດວຽກ ພໍເມື່ອມາຮອດເບີທີ່ນ້ອງຊາຍເອົາໃຫ້ຕິດຕໍ່ບໍ່ໃດ້ ເງີນທີ່ມີກໍ່ພໍໃດ້ແຕ່ຄ່າຈ້າງລົດມາກະຫມົດແລ້ວ..ຢ່າງມາແຕ່ຕະຫລາດເຊົ້າ ເຂົ້າກະບໍ່ໄດ້ກິນ.

ທັງເວົ້າທັງຮ້ອງໃຫ້..ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຖາມ ແຜນການຂອງເຈົ້າແມ່ນຈະໄປແນວໃດຕໍ່..ລາວວ່າຈະໄປດົງໂດກ..“ມີພີນ້ອງບໍຢູ່ດົງໂດກຂ້ອຍຖາມ”ລາວວ່າບໍ່ມີແຕ່ຊີໄປຂໍຂື້ນລົດເມືອ. ລາວເປັນຄົນມາຈາກສະຫວັນນະເຂດ.. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຈະຊ່ວຍຫາເງີນພໍຄ່າລົດໃຫ້ລາວກະຊີພໍໃດ້..ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຍາກໃຫ້ລາວເຮັດວຽກຫາເງິນລ້ຽງລູກນ້ອຍກັບເມຍລາວ ທີ່ກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ບ້ານ

(ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຊວນມານອນຫ້ອງເພື່ອຈະຫາຊອກວຽກກຳມະກອນໃຫ້ເພື່ອໃຫ້ສົມຄວາມຕັ້ງໃຈວ່າມາຫາວຽກເຮັດງານທຳ) ພີ່ນ້ອງຄົນໃດມີວຽກເຮັດກະຕິດຕໍ່ມາຫາລາວແດ່ສົງສານລາວ..ຜ່ານການສົນທະນາ..ຕາມລັກສະຄຳເວົ້າຄຳວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນຊື່ໆ.ຕົງໄປຕົງມາ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເປັນແຮງຫນື່ງຊ່ວຍຫາວຽກໃຫ້ລາວ..ຄົນລາວບໍ່ຖິ້ມກັນ..ມີຫລືຈົນກໍ່ຄົນເຫມືອນກັນເດີຊ່ວຍແດ່.”