ຮອບນີ້ໜັກກວ່າເກົ່າເສັ້ນທາງເລກ 9 ເມືອງເຊໂປນ

ເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ 2020 ລະຫວ່າງ ບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ ຖືກຕັດຂາດລະເດີ ຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມແຮງ ມາຮອບນີ້ໜັກກວ່າເກົ່າ ສະພາບເສັ້ນທາງເລກ 9 ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ລາຍງານໂດຍ 1629 ສະຫວັນນະເຂດ