ບາງເຮືອນມີຜູ້ເຖົ້າເດັກນ້ອຍຕິດຢູ່ເຮືອນອອກມາບໍ່ໄດ້

ບາງຄອບຄົວ ມີຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ເດັກນ້ອຍຕິດຢູ່ເຮືອນ ອອກມາບໍ່ໄດ້ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນມີເຮືອເຂົ້າໄປຊ່ວຍ. ຕອນນີ້ຕ້ອງຢູ່ຫຼັງຄາເຮືອນ ຊ່ວຍແດ່ ສະພາບນໍ້າຖ້ວມ ເຂດບ້ານໂພນມ່ວງ ຫາ ບ້ານນາບໍ່, ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊົ້າວັນທີ່ 18/10/2020 ໜັກໜ່ວງ ແລະ ລະດັບນ້ຳຍັງຂຶ້ນຢູ່