ຊາວປະມົງເມືອງໂຂງຈັບປາໃຫຍ່ຫຼາຍສິບກິໂລ

ຊາວປະມົງ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຈັບປາໃຫຍ່(ປາຣາຫູຍັກ ຫຼື ປາຝາໄລ ເປັນປາຝາໄລ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ອອກລູກເປັນໂຕເທຶ່ອລະ 2-3 ໂຕ ເປັນສັດນ້ຳທີ່ໃກ້ສູນພັນແລ້ວ) ຫຼາຍສິບກິໂລ ໃນວັນທີ 17/9/2020 ເຊີ່ງເປັນປາຂະໜາດໃຫຍ່ມີຫາງຍາວ