ເຕັ້ນລຳອ້ອມໂລງສົບເປັນການສົ່ງດວງວິນຍານຂື້ນສະຫວັນ

ວັນທີ 15/9/2020 ຈາກຜູ່ໃຊ້ເຟສບຸກທີ່ມີຊື່ວ່າ Phimmasone Ksp ໄດ້ໂພສວ່າ “ອີກມູມ 1 ຂອງຮີດຄອງປະເພນີ ເຜົ່າສີດາ ແຂວງຫລວງນຳ້ທາ ການເຕັ້ນລຳອ້ອມໂລງສົບນີ້ແມ່ນການສົ່ງດວງວິນຍານ ໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດ, ໃຫ້ໄປດີມີສຸກໃຫ້ມົດຫວ່ງ,ໄດ້ຂື້ນສະຫວັນ ຄົນຢູ່ກະໃຫ້ມວ່ນໃຫ້ຊື່ນ.” (ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນກະລຸນາໃຊ້ວິຈະລະນະຍານໃນການຮັບຊົມ)