ອັນຕະລາຍມີດິນເຈື່ອນທີ່ເສັ້ນທາງພູ 9 ຫຼັກ

ພາບຖ່າຍວັນທີ 17/10/2020 ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງ ຈົ່ງລະມັດລະວັງ ສຸດຂີດ. ສະພາບເສັ້ນທາງ ພູເກົ້າຫຼັກ ບໍລິເວນ (ເມືອງກາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງນານ ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ຢູ່ໃນສະພາບ ອັນຕະລາຍ ມີດິນເຈື່ອນ ແລະ ໜ້າຢ້ານກົວທີ່ສຸດ ໃນເວລານີ້.