ລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ປະຈຳວັນທີ 19/10/2020 ແນວໃດກໍ່ຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນຈົ່ງປອດໄພໝົດທຸກຄົນເດີ້