ຄ່າຜ່ານທາງ ເມືອງປາກເຊ ຫາ ເມືອງປາກຊ່ອງ ກຳລັງຈະໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ

ອໍານາດການປົກຄອງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍາລັງຈະປຶກສາຫາລື ກັບ 2 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເອກກະຊົນ ທີ່ໄດ້ໄປສໍາປະທານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແຕ່ເມືອງປາກເຊ ຫາ ເມືອງປາກຊ່ອງ ເພື່ອຊ່ວຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາການເກັບເງິນຄ່າຜ່ານທາງ. ປະຊາຊົນແຂວງຈໍາປາສັກ ໂດຍສະເພາະປະຊາຊົນທີ່ທຽວເສັ້ນທາງ ເມືອງປາກເຊ ຫາເມືອງປາກຊ່ອງເປັນປະຈໍາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກການເກັບເງິນຄ່າທຽວເສັ້ນທາງ ແຕ່ເມືອງປາກເຊ ຫາ ເມືອງປາກຊ່ອງ ຫຼື ເມືອງປາກຊ່ອງ ຫາ ເມືອງປາກເຊ, ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງ 45 ກິໂລແມັດ ໂດຍມີການເສຍເງິນ ໄປ-ກັບ 60.000 ກີບ/ຕໍ່ເທື່ອ ຊຶ່ງມີການເກັບຄ່າຜ່ານທາງຢູ່ 2 ຈຸດຄື:

ຫຼັກ 8 ຫາ ຫຼັກ 21 ແລະ ຫຼັກ 21 ຫາ ຫຼັກ 45. ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າປະຊາຊົນທຽວເສັ້ນທາງໄປ-ກັບ ແຕ່ຫຼັກ 8 ຫາ ຫຼັກ 21 ຫຼື ແຕ່ ຫຼັກ 21 ຫາ ຫຼັກ 45 ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍ 30.000 ຕໍ່ເທື່ອ (ໄປ 15.000 ກີບ/ເທື່ອ, ກັບ 15.000 ກີບ/ເທື່ອ), ແຕ່ຖ້າທຽວເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານ 2 ຈຸດພ້ອມກັນ ລວມໄປ-ກັບແມ່ນ 60.000 ກີບ/ເທື່ອ. ການເກັບເງິນ ຢູ່ 2 ຈຸດດັ່ງກ່າວນີ້ຍ້ອນວ່າມີ 2 ບໍລິສັດ ກໍ່ສ້າງເອກະຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບສໍາປະທານກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໂດຍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ ແລະ ເກັບເງິນດັ່ງກ່າວຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອ ເກັບເງິນຄືນໃນການລົງທຶນ, ຈຸດທີ 1 ນັບແຕ່ຫຼັກ 8 ຫາ ຫຼັກ 21 ແມ່ນບໍລິສັດດວງຕາກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ສໍາປະທານກໍ່ສ້າງ ແລະ ເປັນຜູ້ເກັບປີ້ຜ່ານທາງ, ສ່ວນຈຸດທີ 2 ແມ່ນບໍລິສັດດວງດີກໍ່ສ້າງເປັນຜູ້ສໍາປະທານ ແລະ ເກັບປີ້ຜ່ານທາງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ທ່ານ ຈັນທະວີສຸກ ວັນສິລິ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານວຽງຈັນທາຍ ມື້ເຊົ້າວັນທີ່ 17 ພະຈິກ 2020 ນີ້ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂການເກັບປີ້ຜ່ານທາງດັ່ງກ່າວນີ້ໂດຍສະເພາະມາດຕະການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງຍ້ອນມີການຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວທຸກໆວັນວ່າ: ທາງເມືອງຍັງບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງລະອຽດໃນການເກັບເງິນດັ່ງກ່າວກັບ 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແຕ່ເມື່ອບໍລິສັດສ້າງທາງສໍາເລັດ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເກັບເງິນເລີຍ. ປັດຈຸບັນນີ້ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງແຂວງຈໍາປາສັກ, ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງປາກເຊ ແລະ ເມືອງປາກຊ່ອງ ກຽມປຶກສາຫາລືກັບ 2 ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຫາທາງອອກຊ່ວຍປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກໃນປັດຈຸບັນນີ້.