ຂ່າວດີທຶນຮຽນຟຣີມີຈຳນວນຈຳກັດສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ

ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມຈາກໂຮຮຽນ “ວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ Vientiane Professional Development College” ໄດ້ບອກວ່າ

🎉ຂ່າວດີ ທຶນຮຽນຟຣີ 🎉ມີຈຳນວນຈຳກັດ ສະຫມັກກ່ອນມີໂອກາດກ່ອນ
💐🙏ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍໂຄງການລາວ 029 🙏💐
👉ສະຫມັກໄດ້ແຕ່ວັນທີ 20.11.20 ຫາ 15.12.20 ນີ້ເທົ່ານັ້ນ 👍

🎉 ໂອກາດດີໆບໍ່ມີຕະຫລອດ ປິດຮັບວັນທີ 16.12.2020 ເທົ່ານັ້ນ🎉🎉
👉👉ຢໍ້າບໍ່ສະດວກຕອບອິນບ໋ອກແລະຄອມເມັ້ນຖ້າສົນໃຈອ່ານເງື່ອນໄຂແລະເອກະສານປະກອບເຂົ້າມາພົວພັນທຶນດ້ວຍໂຕເອງເທົ່ານັ້ນ👌
😍ມາແຕ່ໂຕແລະຫົວໃຈ ຢາກເຮັດວຽກໃນອາຊີບນີ້ແທ້ ເຮົາຍິນດີຊ່ວຍທຸກທ່ານທີ່ຕ້ອງການໂອກາດ😍

👩🏻‍🍳ສາຂາ ວິຊາແຕ່ງອາຫານ 25 ທຶນ
👩‍💼 ສາຂາ ການໂຮງແຮມ 20 ທຶນ
👨‍💼ສາຂາ ວິຊາ ບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ 20 ທຶນ

👩🏻‍🎓ຮຽນໄລຍະ3ເດືອນ ຈົບໄປໄດ້ໃບປະກາດຊັ້ນຕົ້ນ ຮຽນຫມົດມື້ແຕ່ເຊົ້າ ຫາ ຄໍ່າ
📝ເອກະສານປະກອບການຮຽນ
1. ໃບປະກາດປະຖົມ !ຕ້ອງກົງກັນກັບສຳມະໂນຄົວ! ກ໋ອບປີ້ສີ 2 ໃບ

2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 2 ໃບ
3. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວກ໋ອບປີ້ສີ 3 ຊຸດ
4. ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະເສດຖະກິດຄອບຄົວ 2 ໃບ

5. ຮູບຖ່າຍຂະຫນາດ 3×4 6 ໃບ
👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະຫມັກຮຽນທຶນ
👩ສຳລັບນັກຮຽນປະຖົມ ທີ່ບໍ່ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ

👩ອາຍຸ 18-30 ປີ
👩ຄອບຄົວຂາດເຂີນທຶນສົ່ງເສີມການຮຽນ
👩ບໍ່ເຄີຍຮຽນວິຊາຊີບໃດໆມາກ່ອນ

👩ມີພາຫະນະທຽວການ (ຢໍ້າຕ້ອງມີພາຫະນະເພື່ອໃຊ້ໄປເຮັດວຽກຫລັງຮຽນຈົບ )
👩🏻‍💼ສຸຂະພາບຕ້ອງແຂງແຮງສົມບູນ ແລະ ບໍ່ມີພະຍາດຕິດຕໍ່ຊໍ່າເຮື້ອ
💼ສິ່ງທີ່ຜູ້ຮຽນຈະໄດ້ຮັບ

👉ມີເບັ້ຍລ້ຽງ 800.000/ເດືອນ
👉ອຸປະກອນປະກອບການຮຽນຟຣີ
👉ມີປະກັນສຸຂະພາບ ໄລຍະຮຽນເຈັບເປັນບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າ

👉ຄ່າເດີນທາງ 2 ຄັ້ງໃນໄລຍະການຮຽນ
👉ຫໍພັກຟຣີ 👉ທຸກຄົນຕ້ອງນອນຫໍພັກເພາະເຮົາມີສອນ
👍 ເຄື່ອງບ່ອນນອນ 1 ຊຸດ

👉ເຄື່ອງແບບ 2 ຊຸດ
👍 ພິເສດມີສອນພາສາອັງກິດທົ່ວໄປແລະວິຊາສະເພາະໃຫ້ພາກຄໍ່າ
ສຳລັບທ່ານໃດສົນໃຈຕິດຕໍ່ເອົາໃບສະຫມັກໄດ້ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາໄລ ວຽງຈັນພັດທະນາອາຊີບ ບ້ານດົງປ່າແຫລບ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ໂທ 021540545 & 021261566