ລົດພວງປີ້ນທີ່ພູ 9 ຫຼັກ

ຂ່າວຈາກປະຊາຊົນໄດ້ລາບງານວ່າລົດພວງປີ້ນຢູ່ ພູ 9 ຫລັກ ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21/02/2020 ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ລົດພວງປີ້ນພູເກົ້າຫຼັກ ເສັ້ນທາງຕັດໃຫ່ມ ກາສີ-ເມືອງນານ ຄົນຂັບເຈັບໜັກ ລົດແກ່ແຮ່ຫີນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພ, ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງເວົ້າຫຼີ້ນເສັ້ນທາງນີ້ຖ້າໃຜບໍ່ຊຳນານທາງຂ້ອນຂ້າງອັນຕະລາຍເພາະເປັນຫົນທາງສູງຊັນເວລາໄປຕ້ອງຜ່່ອນຄວາມໄວລົງບໍ່ຄວນຂັບໄວຈົນເກີນໄປໃຫ້ມີສະຕິຕະຫຼອດເພາະອຸບັດຕິເຫດໄດ້ເກີດຂື້ນມາຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ໃຜທີ່ເດີນທາງໄປໃນເວລານີ້ກໍ່ຄວນລະວັງເພາະຍັງມີລົດພວງປີ້ນຂວາງເສັ້ນທາງຢູ່ອາດເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ແລະອາດໃຊ້ເວລາດົນພໍສົມຄວນ