ສະຫຼຸບລາຍລະອຽດຕາມປະກາດແຈ້ງການຕ່າງໆ

ເນື່ອງຈາກ ໃນປະຈຸບັນ ມີຫຼາຍແຈ້ງການອອກມາ ແລະ ບາງຄົນໄດ້ສົ່ງຄໍາຖາມເຂົ້າມາຫຼາຍ ວ່າຂົວມິດຕະພາບລາວໄທ ແຫ່ງທີ່ 1 ວຽງຈັນ ໜອງຄາຍ ຍັງເປີດປົກກະຕິຢູ່ບໍ່ ? ພວກເຮົາຂໍສະຫຼຸບລາຍລະອຽດ ຕາມປະກາດແຈ້ງການຕ່າງໆ ຂອງ ລາວ ດັ່ງນີ້:

1. ຂົວມິດຕະພາບ ໄທລາວ ແຫ່ງທີ່ 1 ຊຶ່ງເປັນດ່ານສາກົນ ແມ່ນຍັງເປີດເປັນປົກກະຕິ ເວລາ 06:00 ເຊົ້າ ເຖິງ 22:00 ແລງ ວັນຈັນ-ວັນທິດ
2. ປິດດ່ານປະເພນີ ແລະ ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ແບບຊົ່ວຄາວ ທັງໝົດທົ່ວປະເທດລາວ ໃຫ້ເຫຼືອໄວ້ ແຕ່ດ້ານສາກົນ

3. ຢຸດການເຂົ້າອອກ ດ້ວຍບັດຜ່ານແດນຊົວຄາວ ແລະໜັງສືຜ່ານແດນຊົ່ວຄາວ ເລີ້ມແຕ່ 20 ມີນາ – 20 ເມສາ 2020
4. ສໍາຫຼັບຜູ້ໄດ້ຮັບ ການກວດລົງກາວີຊ້າ ເຂົ້າ ຫຼື ອອກ ສປປ ລາວ ແລ້ວ ໃນການເດີນທາງເຂົ້າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງໄດ້ມີການສະແດງ ເອກະສານການກວດສຸຂະພາບ ແກ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ເພື່ອຢືນຢັນ ບໍ່ມີການຕິດ ໂຄວິດ-19 ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນການເດີນທາງ ໄປໃສ່ມາແດ່ ກັບຄືນຫລັງ 14 ມື້

5. ສໍາຫຼັບປະເທດ ທີ່ໄດ້ຮັບສິດ ຍົກເລີກວິຊ້າ ເຂົ້າອອກລາວ (ຕົວຢ່າງ ປະເທດອາຊຽນ) ແມ່ນໃຫ້ຍົກເລີກ ສິດໃນການຍົກເວັ້ນວິຊ້າ ດັ່ງກ່າວ ເປັນການຊົ່ວຄາວ (ຍົກເວັ້ນຫນັງສືຜ່ານແດນການທູດ) ແລະ ຕ້ອງໄດ້ກວດ ລົງກາ ວີຊ້າ ໂດຍຕ້ອງມີການຂໍວີຊ້າ ກ່ອນເຂົ້າມາລາວ.
6. ຄົນລາວ ຫຼື ຄົນຕ່າງປະເທດ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈາກປະເທດ ທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກັກໂຕ ຢູ່ບໍລິເວນເຮືອນຂອງຕົນເອງ ເປັນເວລາ 14 ມື້ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.

7. ສະເພາະລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ຈາກໄທ ເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສາມາດເຂົ້າມາໄດ້ ຕາມປົກກະຕິ.
8. ການເດີນທາງອອກນອກປະເທດລາວ ເພື່ອຈຸດປະສົງທ່ອງທ່ຽວ, ຢ້ຽມຢາມ,​ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ,​ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງອອກນອກປະເທດ, ຍົກວັນກໍລະນີຈຳເປັນເຊັ່ນ:

ໄປວຽກທາງລັດຖະການທີ່ຈຳເປັນ,​ ປີ່ນປົວສຸຂະພາບ ຫຼື ກໍລະນີອື່ນທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກະລຸນາ ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຕ່າງໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແລະ ພວກເຮົາຈະໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວ ມາສະເໜີ ອີກຮອບໜຶ່ງ.