ສ.ອາເມລິກາຊ່ວຍເຫຼືອ 100,000,000 ໂດລາສະຫະລັດບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ

ເຊື່ອວ່າສັງຄົມໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ສົນໃຈກ່ຽວກັບສະພາບການລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຄວາມສົນໃຈຂອງສັງຄົມນອກຈາກດ້ານວິຊາການແມ່ນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ສະນັ້ນ, ຂໍໃຫ້ສັງຄົມຕິດຕາມການລາຍງານຈາກຄະນະສະເພາະກິດເປັນຫຼັກ(ຊື່ເຟສແມ່ນພາສາລາວ ສູນຂ່າວສານການແພດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ) ເພື່ອໃຫ້ເປັນເອກະພາບໃນການເສບຂ່າວປະຈຳວັນ. ກ້ຽວມາເລື່ອງງົບປະມານສ່ວນຕົວແມ່ນຂໍຊົມເຊີຍ ການສະໜັບສະໜູນ ເຄື່ອງມື ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ງົບປະມານຕ່າງໆຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນການຮັບມືກັບສະພາບການລະບາດດັ່ງກ່າວຢ່າງສຸດໃຈ!

ແຕ່ປະກົດເຫັນເປັນທີ່ຮືຮາແມ່ນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາຈຳນວນນື່ງຮ້ອຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງນຳກັນແບບນີ້ເດີ ສະຖານທູດອາເມລິກາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອຸປະກອນການແພດຄັ້ງທີ1 ເປັນມູນຄ່າ 10,000$ (ໜຶ່ງໝື່ນໂດລາ) ໄດ້ມອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກນຳໃຊ້ໂດຍກົງ ແລະ ຄັ້ງທີ2 ມອບ1,900,000$(ນື່ງລ້ານເກົ້າແສນໂດລາ) ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ(ອົງການອະນາໄມໂລກ) ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງຫ້ອງທົດລອງ

(ຫ້ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດ, ຈັດຊື້ນ້ຳຢາ ອຸປະກອນການກວດວິໄຈຕົວຢ່າງ….) ບໍ່ແມ່ນຈະເອົາເງິນສົດມາໃຫ້ລັດຖະບານລາວໂດຍກົງ ລວມທັງໝົດ1,910,000$(ໜຶ່ງລ້ານເກົ້າແສນໜຶ່ງໝື່ນໂດລາສະຫະລັດ) ສະນັ້ນ ທຸກການໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຕາມລະບຽບການຂອງ UN ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ໃຊ້ຈ່າຍສົມເຫດ ສົມຜົນທີ່ສຸດ. ກາງເດືອນເມສາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ