ຄົນໃຫ້ໄດ້ບຸນຄົນຮັບມີຄວາມສຸກທີ່ຕູ້ເເປ່ງປັນຄວາມສຸກ

ທ່ານໃດຢາກຊ່ອຍເຫຼືອສາມາດເອົາໄປຕື່ມໃສ່ໄດ້ເລີຍເດີ້
ໜ້າວັດມີໄຊ້ວັດອົງຕື້​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ນຳ້ໃຈຄົນລາວບໍ່ຖີ້ມກັນ
ຄົນມີຫຼາຍເເບ່ງໃຫ້ຄົນມີໜ້ອຍ

ຄົນມີໜ້ອຍເເບາຝາງໃຫ້ຄົນບໍ່ມີ
ຊົມເຊີຍ ຜູ່ລິເລີ່ມແນວຄວາມຄິດ

ປະເທດລາວເຮົາມີເເລ້ວເດີ້ຕູ້ “ເເປ່ງປັນຄວາມສຸກ”​
ໃຫ້ກັບຄົນຂາດເຂີນເລາະອາໃສຢູ່ຕາມເເຄມທາງໄດ້ກິນ ວັນທີ 21/5/2020