ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າຄ່ອນຂ້າງລຳບາກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງນັກຮຽນໃນ ໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່າ ບ້ານສວນ ຫລວງເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ມີແຕ່ ມໍ 1 – ມໍ 7 ມີນັກຮຽນປະມານ 700 ກ່ວາຄົນ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຄ່ອນຂ້າງລຳບາກຫລາຍ ອາຫາການກິນ ເຄື່ອງນຸ້ງເຄື່ອງໃຊ້ ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດ ໃຜພໍມີເຄຶ່ອງນຸ່ງເຄຶ່ອງໄຊ້ ຢາກນຳໄປບໍລິຈາກໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ຕິດຕໍ່ຫາ ພຮະອາຈານ ພະສົມນຶກ ເສືອນນະລາ ລາຍງານວັນທີ 22/9/2020