1ພາບແຕ່ 1ລ້ານຄວາມໝາຍ

ທະຫານອົດທົນທຸກຄັ້ງ ທີ່ຊາດພົບກັບວິກິດ ຜູ້ທີ່ກິ້ງເກືອກລີເລືອ ຄຽງບ່າຄຽງໄລ່ ຄວາມທຸກຍາກນໍາປະຊາຊົນ ແມ່ນທະຫານໆ. ເຖິງວ່າເຂົາເຈົ້າຈະມາດ້ວຍໜ້າທີ່ຫຼືຈິດອາສາກໍ່ຕາມ ແມ່ນສົມຄວນຍົກຍ້ອງທີ່ສຸດ. ວຽກງານກູ້ໄພທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຊ່ວຍປະຊາຊົນທຸກມື້ນີ້ ຖ້າບາງຄົນເບິ່ງເຜີນໆ ອາດຈະຖືວ່າເປັນວຽກງານບໍ່ສ່ຽງແລະບໍ່ອັນຕະລາຍ

ທ່ານຜິດຖະນັດເດີສັງເກດເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມາດ້ວຍໃຈ ດ້ວຍມືເປົ່າ ບໍ່ມີເຄື່ອງປ້ອງກັນໄພ ເຄື່ອງຊູຊີບມາເລີຍ. ເຂົາເຈົ້າສ່ຽງອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ເພາະຕ້ອງນັ່ງເຮືອນ້ອຍໆໄປຕ້ານກັບຄື້ນ ແລະລຸຍດ້ວຍຕົວເປົາ ຕ້ານກັບກະແສນໍ້າທີ່ພັດແຮງ ຕ້ານກັບລົມພາຍຸທີ່ກໍາລັງພັດກະໜໍ່າເຂົ້າມາ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ມັນຫຼ້ອນ

ໂດຍທີ່ບໍ່ຫ່ວງກັບຊີວິດຕົນເອງເລີຍ ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບປະຕິບັດການຢູ່ ສະໝໍລະພູມ ສັນໃດສັນນັ້ນ. ຂໍຂອບໃຈແລະຮູ້ບຸນຄຸນແທນປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອເກື້ອກູນ ຊ່ວຍຊີວິດເຂົາເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກໄພ ພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍຫຼາຍໆເທື່ອ ແລະ ເທື່ອຜ່ານມາກໍ່ເຊັ່ນກັນ. ທະຫານອົດທົນທຸກທ່ານ

ພວກທ່ານກໍ່ເປັນວິລະຊົນໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຊີວິດທີ່ພວກທ່ານໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອເຂົາເຈົ້າ ເປັນໜ້າທີ່ໆໜ້າພູມໃຈທີ່ສຸດແລ້ວ ແລະ ທ່ານກໍ່ສາມາດເລົ່າຕໍ່ໆສູ່ລູກສູ່ຫຼານຂອງທ່ານຟັງຕໍ່ໆໄປ. ແລະຂໍຂອບໃຈນຳພາກສ່ວນອື່ນໆນຳທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ບໍ່ວ່າ ຈະເປັນ ຕຳຫຼວດ ແພດໝໍ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ແລະຫຼາຍໆພາກສ່ວນນຳເດີ້