ຕຳຫຼວດບຸກຈັບໂຮງງານຖົງຢາງອານະໄມໃຊ້ແລ້ວນຳມາຂາຍຕໍ່

ທີ່ ປະເທດຫວຽດນາມ 22 ກັນຍາ 2020 ຕຳຫຼວດບຸກຈັບໂຮງງານທີ່ເອົາຖຸງຢາງອານະໄມທີ່ໃຊ້ງານມາແລ້ວນຳໄປເຮັດມາໃໝ່ເກືອບ 400 ກກ (324,000 ອັນ) ຢູ່ທີໂຮງແຮມແຫ່ງໜຶ່ງ ນາງຟາມຖິຖັ່ນຫງ໋ອກ ຍິງຜູ້ປະກອບການດັ່ງກ່າວໄດ້ບອກວ່າທຸກເດືອນ ລາວຈະໄດ້ຮັບຖົງຢາງທີ່ໃຊ້ງານແລ້ວເອົາໄປລ້າງແລະຕາກໃຫ້ມັນແຫ້ງແລ້ວນຳໄປແປຮູບໃໝ່ໂດຍໃຊ້ດິວໂດ້ແລ້ວສົ່ງກັບໄປຂາຍໃໝ່…​