ຜາຊົມນາງ-ໜອງຂຽວ ເມືອງງອຍ ຫຼວງພະບາງ

ຊົມທະເລໝອກ, ສໍາພັດກັບອາກາດໜາວ ແລະ ເບີ່ງຕາເວັນຂຶ້ນ ແລະ ຕົກ ທີ່ຜາຊົມນາງ-ໜອງຂຽວ ຢູ່ ເມືອງງອຍໃນຍຸກລາວທ່ຽວລາວ ຜາຊົມນາງ-ໜອງຂຽວ ຢູ່ ເມືອງງອຍ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບ ຄວາມນິ ຍົມ

ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນຍ້ອນວ່າແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວນີ້ມີຈຸດຊົມວິວທີ່ສາມາດ ແນມເຫັນເທດສະບານເມືອງງອຍ ແລະ ທໍາມະຊາດຢູ່ອ້ອມຮອບເມືອງງອຍ ນອກນັ້ນໃນຍາມເຊົ້າຍັງສາມາດເບີ່ງນໍ້າໝອກທີ່ປົກຄຸມໃນບໍລິເວນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດັ່ງກ່າວ.