ຜ່າໝາກໂມອອກມາມີແຕ່ຟອດເປັນນ້ຳສີຂາວໆ

ມີປະຊາຊົນໄປຊື້ໝາກໂມມາຜ່າຈະກີນແລ້ວໝາກໂມເກີດມີຟອດຂາວໆອອກມາເປັນນ້ຳໃນວັນທີ 22/2/2020 ທີ່ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ບໍ່ຮູ້ວ່າໝາກໂມເປັນຫຍັງຫຼືອາດເກີດຈາກໝາກໂມໃກ້ຈະເນົ່າຫຼືບໍ່?? ຢາກໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານອອກມາອະທິບາຍກັບເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນເນາະວ່າເປັນນຳຫຍັງກັນແທ້??

ບາງຄົນກະບອກວ່າເກີດຈາກສານເຄມີແຕ່ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າເຫດການນີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມຈີງເກີດຂື້ນຈາກການສ້າງກະແສຂອງຄົນບາງກຸ່ມອັນນີ້ກໍ່ບໍ່ຟັນທຸ່ງເນາະວ່າແມ່ນຄວາມຈີງແທ້ຫຼືບໍ່ເພາະກໍ່ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ?? ແຕ່ເຫັນເພີ່ນລົງຂ່າວນີມາຫຼາຍມື້ແລ້ວກໍ່ເລີຍຂ້ອງໃຈຢາກຮູ້ຄວາມຈີງຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານເລື່ອງນີ້ຄືກັນເນາະວ່າເກີດຈາກຫຍັງກັນແທ້??