ຝົນຕົກເທື່ອໃດປະຊາຊົນໃນບ້ານຈະຖືກຕັດຂາດ

ວັນທີ 23/9/2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຊາຊົນ ບ້ານນາທົ່ມ ແຈ້ງເຂົ້າມາວ່າ “ຝົນຕົກເທື່ອໃດ ປະຊາຊົນໃນບ້ານ ຈະຖືກຕັດຂາດ ຈາກໂລກພາຍນອກ ອອກໄປເຮັດວຽກ ໄປການ ບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ເນື່ອງຈາກສະພາບນໍ້າຖ້ວມນອງ ຢູ່ບໍລິເວນ ອຸໂມງ ທາງລົດໄຟ ທີ່ເປັນບວກເລິກ

ລົດໃຫຍ່ຕໍ່າ ກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດແລ່ນຜ່ານໄດ້, ມີປະຊາຊົນ ເປັນຈໍານວນຫຼາຍຄອບຄົວ ໜ່ວຍ 26-27 ຮ່ອມ 6 ບ້ານນາທົ່ມ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນໍ້າຖ້ວມໄປແບບເຕັມໆ. ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງມາແກ້ໄຂໃຫ້ແດ່. ຂອບໃຈຫລາຍໆ.”