ແມ່ລູກອ່ອນລ້ຽງລູກນ້ອຍໃຫ້ແຂງແຮງດ້ວຍນົມແມ່

ວັນທີ 24/2/2020 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈາກເຟສບຸກ “Mom-Milk ມຳມິວ” ໄດ້ໂພສວ່າ “ນົມແມ່ກໍ່ຕຸ້ຍໄດ້ເດີເຈົ້າ 🍼🐷🐷 “ອ້າຍເທລີ” ສາຍນົມແມ່ 100% ຕັ້ງແຕ່ເກີດຮອດ 6 ເດືອນແລະຫຼັງຈາກ 6 ເດືອນກິນນົມແມ່ຄວບຄູ່ກັບອາຫານຮອດປັດຈຸບັນ 🤱🏻 ແມ່ທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມນໍ້າໜັກໃຫ້ລູກນ້ອຍ

ເເນະນໍາໃຫ້ແມ່ປໍ້າຈົນກ້ຽງເຕົ້າ ເພື່ອລູກນ້ອຍຈະໄດ້ກິນນົມສ່ວນຫຼັງທີ່ມີໄຂມັນປະສົມຢູ່ນໍາເດີເຈົ້າ 🍼🐷 ນົມແມ່ເພີ່ມພູມຕ້ານທານ ແລະ ພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ລູກນ້ອຍ ບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍບໍ່ຄ່ອຍມັກເຈັບ-ເປັນ. ສະນັ້ນ “ອ້າຍເທລີ”(ລູກຊາຍ) ບໍ່ຄ່ອຍມັກເປັນໄຂ້ເລີຍ✨”